รวมคำสอน สมเด็จโต เล่ม 9 pdf
รวมคำสอน สมเด็จโต เล่ม 8 pdf
รวมคำสอน สมเด็จโต เล่ม 7 pdf
รวมคำสอน สมเด็จโต เล่ม 6 pdf
รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 5 รวมคำสอน สมเด็จโต เล่ม 5 pdf รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 5 รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 5 รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 4 รวมคำสอน สมเด็จโต เล่ม 4 pdf รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 4 รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 4 รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 3 รวมคำสอน สมเด็จโต เล่ม 3 pdf รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 3 รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 3 รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 2 รวมคำสอน สมเด็จโต เล่ม 2 pdf รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 2 รวมคำสอน หลวงปู่โต เล่ม 2 รวมคำสอน สมเด็จโต พรหมรังสี รวมคำสอน สมเด็จโต pdf รวมคำสอน สมเด็จโต พรหมรังสี รวมคำสอน สมเด็จโต พรหมรังสี รวมคำสอน สมเด็จโต พรหมรังสี รวมคำสอน สมเด็จโต พรหมรังสี

แจกฟรี
1. ดีวีดี 30 ตอน ทางพ้นทุกข์
ญาณจิต
สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต
พรหมรังสี

2. หนังสือ รวมคำสอน
สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต
พรหมรังสี

สำหรับผู้ที่ร่วมทอดผ้าป่า ทุก 3 เดือน
และผู้ที่สนใจ ศรัทธา
หลวงปู่โต พรหมรังสี

ผู้ใดสนใจ ส่งซองจดหมาย พร้อมแสตมป์ เพื่อส่งกลับไป ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุให้ด้วยนะครับ แจ้งด้วยนะครับ ว่ารับเฉพาะ ดีวีดี หรือ หนังสือ หรือทั้ง 2 อย่าง

ส่วนที่อยู่ที่ส่งมาเพื่อขอรับ
รุ่งเรืองสิโรตม์ (พงศักดิ์ จรัสวราวัฒน์)
824 ก ถ.เจตน์จำนง ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0823624495, 038284886
Lineid: mrpongsak

จดหมาย แบบธรรมดา
น้ำหนัก  อัตราค่าบริการ
ไม่เกิน 20 กรัม 3 บาท
เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม 5 บาท
เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม 9 บาท
เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 15 บาท
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม 25 บาท
เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม 45 บาท

หมายเหตุ หากใครมีแฟรชไดรฟ์ หรือ micro sdcard ต้องการเก็บไฟล์ไว้ตลอดกาล เป็นมรดกทางธรรม ส่งมาดูดไฟล์ให้ฟรีครับ
1. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมปี 2558 (ความจุ 8 GB)
2. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมปี 2559 (ความจุ 16 GB)
3. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมคำสอน สมเด็จโต (ความจุ 8 GB)

หรือหากใครอยากเสียเงินก็ได้ แจ้งด้วยนะครับว่าเอาเป็นแฟรชไดรฟ์ หรือ micro sdcard
(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
1. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมปี 2558 (ความจุ 8 GB) เพียง 250 บ.
2. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมปี 2559 (ความจุ 16 GB) เพียง 300 บ. (แนะนำ) ดังรูป
3. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมคำสอน สมเด็จโต (ความจุ 8 GB) เพียง 250 บ.